Alle informatie die je nodig hebt over plantvoedingen!

Plantenvoeding

Er zijn, tot nu toe, 16 elementen ge√Įdentificeerd die van cruciaal belang zijn voor de groei van planten. Deze elementen zijn zo specifiek dat geen ander element de plaats voor het betreffende element in kan nemen. Dit houdt tevens in dat planten hun levenscyclus niet kunnen voltooien zonder deze elementen. Het is dus essentieel dat goede plantenvoeding deze elementen bevatten in de juiste concentraties. Zo zijn de 3 belangrijkste elementen die in grote hoeveelheden door de plant geabsorbeerd worden uit de bodem, lucht en water, nl.: Koolstof (C), Zuurstof (O), en Waterstof (H).

Plantvoeding plantenvoedingOptimale plantenvoeding

Het doel van het telen / kweken is altijd het behalen van de hoogst mogelijke kwaliteit met maximale oogst. Hier speelt plantenvoeding een hele grote rol, aangezien de hoogste opbrengsten alleen gehaald worden met een perfect klimaat en een zo natuurlijk mogelijke aanpak. Optimale plantengroei wordt namelijk bepaald door de juiste concentraties van de voedings-elementen in de plant. Voor gekozen wordt voor een bepaalde plantenvoeding is het van belang om de pH-waarde van het medium te meten en tevens te analyseren welke voedingsstoffen de plant zelf al uit zijn natuurlijke omgeving haalt. De optimale plantenvoeding bestaat vervolgens uit de aanvulling van de specifieke elementen die ontbreken in de natuurlijke omgeving.

Er bestaat dus geen vast recept voor optimale plantenvoeding aangezien de natuurlijke omgeving en omstandigheden tijdens de teelt / kweek steeds aan verandering onderhevig zijn. Ook varieert de optimale plantenvoeding per gewas, levensfase, en de tijd van het jaar.

Het bepalen van de optimale plantenvoeding die resulteert in de hoogst mogelijke kwaliteit met een maximale oogst is dus een continue-proces. Onze kennispartner Metrop kan en wil u graag helpen bij het vaststellen van de optimale plantenvoeding. Neem via de Metrop website contact op met deze plantvoeding specialisten.